boeken van Foekje-Fleur Fink

predikant - geestelijk begeleider - contextueel pastor - mediator

Fijn dat je mijn website bezoekt!


Foto Foekje-Fleur Fink

Graag deel ik met jou de verhalen van ‘Dit is de dei…’. Het zijn verhalen waarin de tweeling Sara en Simon samen met hun ouders en andere familieleden Jezus volgen op zijn reizen door Palestina.
 
Deze verhalen heb ik geschreven in maart en april 2020, de maanden dat we in lockdown zaten. Toen ik daarna het aantal overzag, schrok ik. Er lag een jaargang klaar, om iedere zondag een verhaal ‘voor jong en oud’ in de eredienst te vertellen.
Al schrijvend heb ik opnieuw ontdekt dat bijbelverhalen veel te zeggen hebben over wat mij dagelijks bezighoudt. Het zijn de ogen waarmee ik mag zien naar de wereld om mij heen.
 
U vindt hier een jaar lang wekelijks een Fries verhaal naar het evangelie van Lucas. Deze verhalen zijn bedoeld om gelezen en  doorgegeven te worden. Hoewel ik ze geschreven heb om zelf voor te lezen in de eredienst ‘Voor jong en oud’, kunnen ze natuurlijk ook  thuis en op school worden gebruikt. De verhalen van Sara en Simon mogen eveneens in uw kerkblad worden opgenomen. 

‘Dit is de dei…’, Fryske ferhalen foar jong en âld.


Bekijk hier mijn 'Fryske ferhalen foar jong en âld'!

Artikel Leeuwarder Courant: Jezus’ leven volgen met Sara en Simon