boeken van Foekje-Fleur Fink

predikant - geestelijk begeleider - contextueel pastor - mediator

Foekje-Fleur Fink heeft theologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Groningen, de Kerkelijke Opleiding gevolgd aan de Universiteit Utrecht en is vervolgens tien jaar gemeentepredikant geweest.

Voorheen was zij werkzaam in het basis-, voortgezet- en volwassenonderwijs. In Burgum heeft zij in 1995 een praktijk opgezet voor leerlingbegeleiding die later is overgegaan in Fink Training en Advies, waarin ouder-kind-begeleiding, alfabetisering en mediation waren ondergebracht.

Tijdens haar predikantschap heeft zij zich -al zoekende- toegelegd op pastoraat en heeft daartoe de opleiding tot contextueel pastor te Doorn gevolgd en de opleiding tot geestelijk begeleider aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen en Doorn.

Deze zoektocht naar de essentie van haar wezen heeft haar doen inzien hoe de deuren altijd hebben opengestaan voor God. ‘In Gods ogen ben ik oké. Ik ben door Hem gekend, met als gevolg dat ik mag luisteren en handelen vanuit een onbevangenheid. Dat heeft tot gevolg dat ik mij ook oké voel. Ik mag mij laten zien en word daartoe zelfs uitgenodigd’.

Als pastor en geestelijk begeleider wil zij een poosje optrekken met mensen die zoekende zijn en zich afvragen: hoe ervaar ik zin in mijn leven? Hoe geef ik betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen? Hoe ga ik om met gezondheid en ziekte, met leven en dood?

Foto Foekje-Fleur Fink