boeken van Foekje-Fleur Fink

predikant - geestelijk begeleider - contextueel pastor - mediator

9 november 2015

Inzameling voor Apay

Afgelopen vrijdagavond hadden we een etentje van Apay. Apay is een dagopvang voor jongeren met een beperking. Veel steden hier in deze omgeving hebben zo’n opvang. De subsidie die de overheid geeft, is lang niet toereikend deze huizen in stand te houden. Het zijn veelal vrijwilligers die dit project in stand houden. Zo ook in Arapoti. Eens per jaar wordt er een grote maaltijd georganiseerd waarvoor kaarten worden verkocht voor $30 per persoon. Alles wat er op zo’n avond wordt gebruikt, gepresenteerd en gekocht is ingebracht door het publiek

Waar vooral de nadruk op ligt, zijn de veertien speenvarkens die worden geschonken door boeren. Er is één persoon die zich speciaal met de bereiding hiervan bezighoudt. Het kost zo’n drie á vier dagen om deze te bereiden. Dat gaat van het opstoken van het vuur, het zelf doden van de varkens, de ingewanden verwijderen, vulling aanbrengen en dan het roosteren boven het vuur. De geroosterde varkens werden ons met veel trots getoond. Er waren die avond ruim vierhonderd aanwezigen.

Predikantendag

Zaterdag hadden we een bijeenkomst van de pastores van de IER-kerken. Dezelfde predikanten waarmee ik heb kennisgemaakt op de Synode, waren ook hier aanwezig, maar nu met hun gezinnen. Dit samenzijn was op uitnodiging van de IER-kerk van Arapoti en werd hier gehouden in de ‘Hollandse Club’. Dit is een soort van recreatiecentrum waar voor de kinderen volop gelegenheid was zich te vermaken: speeltoestellen, zwembad, enz.

Wij hebben de dag op een ongedwongen manier op de veranda doorgebracht. Erg gezellig! Voor ons een bijzondere dag waarop we de gelegenheid kregen met collega’s en hun vrouwen in gesprek te komen. Wat houdt hen bezig? Waarom hier predikant zijn, terwijl je in Nederland je studie hebt gevolgd? Waarom als arts met je man naar Brazilië emigreren als je in Nederland een goede baan hebt als kinderarts. Waarom gaat een Braziliaans predikant met zijn gezin naar Nederland om daar twee en een half jaar enkele vakken te volgen aan de theologische universiteit? Wat zijn hun ervaringen? Hoe hebben de kinderen Nederland ervaren? Wat beweegt een Nederlandse predikant zich voor een tweede keer te laten beroepen naar hier? Hoe zien deze ouders de toekomst voor hun kinderen hier in Brasil? Denkt men aan terugkeer naar Nederland? Zo ja/nee waarom? Kortom, een interessante en informatieve dag die mijn inzicht in de persoonlijke en pastorale verhoudingen hier hebben verdiept. En natuurlijk hebben we ook hier weer heerlijk gegeten... opnieuw een geroosterd speenvarken!