boeken van Foekje-Fleur Fink

predikant - geestelijk begeleider - contextueel pastor - mediator

'installatie'

Zondagmorgen half tien zijn we naar een Braziliaanse dienst van pastor Ilmo geweest in de IER van Arapoti. Het was een levendige dienst waarbij de kinderen van de school waren betrokken. De vrouw die naast ons zat, vertelde dat de dienst vandaag in het teken van Kinderdag stond. Veel studerende jongeren waren dit weekend naar huis gekomen om er samen met hun ouders een gezellig gezinsweekend van te maken.

Naast de verschillende optredens van de kinderen, zoals ook wij dit gewend zijn in onze diensten, verraste mij vooral dat pastor Ilmo met de kinderen in gebed ging. Dat ging op een manier die ik in geen enkele kerk nog had gehoord. Hij sprak korte zinnetjes op een reciterende toon. De kinderen herhaalden die op dezelfde reciterende wijze. Het was een manier die mij aansprak! Misschien in Nederland ook maar eens uitproberen?

Braziliaanse Dienst

Hoewel het Braziliaans voor ons niet meer dan vééél onbekende klanken is, hoorden we in de preek duidelijk de naam van Angela Merkel noemen. Pastor Ilmo vertelde dat de bondskanselier de mensen in Europa had opgeroepen weer meer naar de kerk te gaan. Ik meende het zelf in de Nederlandse kranten iets anders gelezen te hebben. En wel dat ze mensen die bang zijn voor de islamisering adviseerde zich meer in het eigen christendom te verdiepen. Hoe het ook zij, beide oproepen zijn zeer gepast, lijkt mij.

Mijn installatie -zo wordt een dienst van verbintenis hier genoemd- was ’s avonds half acht. De dienst was het spiegelbeeld van de dienst van 4 april jl. in Reitsum. Ik werd verbonden door de ouderling van dienst, Anke Salomons-Procee en pastor Ilmo Riewe. Daarna mocht ik zelf de dienst vervolgen. Vorige week was dat andersom. Toen mocht ik woorden van verbintenis uitspreken.

Op de site van onze kerk hier (www.twitch.tv/ierarapoti) zal deze dienst binnenkort te beluisteren zijn. Had ik een live uitzending willen hebben, dan had ik dat vooraf moeten aangeven. Misschien een idee voor in de toekomst.

Braziliaanse Dienst